Změny v rozúčtování nákladů TV a TÚV

23.12.2015

Pro rozúčtování tepla a teplé vody za letošní rok 2015 budou platit pravidla podle vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Vyhlášku 269/2015 Sb. i novelu zákona č. 67/2013 Sb. bude možné použít až pro rozúčtování za rok 2016, změny se tedy fakticky projeví až ve vyúčtování, které příjemci služeb obdrží v roce 2017.
Rozúčtování, a následné vyúčtování nákladů spojených s centralizovaným zásobováním vlastníků jednotek teplem a teplou vodou, patří k nejvíce diskutovaným bodům hospodaření každého bytového domu, který využívá služeb centrálního dodavatele tepla, nebo domu, který vlastní kotelnu a tyto služby vlastníkům jednotek poskytuje.
Vlastníci dosti často projevují nespokojenost s platbou za teplo a mají pocit nespravedlnosti, ale skutečnou spotřebu tepla ovlivňuje celá řada faktorů. Od vlivu klimatických, přes umístění bytu až po způsob vytápění bytu. Stejně tak ovlivňuje celkové náklady na vytápění chování sousedů, kteří buď svůj byt přetápějí, nebo naopak nedotápějí.
Nová pravidla pro rozúčtování jsou tedy stanovena a je tedy potřeba upozornit na rozdíly mezi současně platnou vyhláškou č.372/2001 Sb., kterou se řídí rozúčtování nákladů na letošní topnou sezónu 2015, a vyhláškou č.269/2015 Sb., podle které se bude již rozúčtovávat topná sezóna 2016/2017.
Níže jsou uvedeny hlavní rozdíly:
vyhl. č. 372/2001 a č. 269/2015

Vytápění - do 31. 12. 2015 / od 1. 1. 2016
základní složka na vytápění ze 40-50% na 30-50%
spotřební složka na vytápění ze 50-60% na 50-70%
rozdíly v nákladech ze -40% až +40% na -20% až +100%
„Sankční“ rozúčtování – neumožnění instalace měřidel a odečtu ze 1,6 násobek průměrné hodnoty spotřební složky na trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky

V souvislosti s novou vyhláškou je také nutné upozornit na novelizaci zákona o službách č. 67/2013 Sb. Tento zákon mimo jiné upravuje i „sankční“ rozúčtování pro příjemce služeb, kteří neumožnili instalaci měřidel nebo jejich odečet a to tak, že u tohoto příjemce činí spotřební složka trojnásobek průměrné hodnoty spotřební složky. S výpočtem spotřební složky pak zákon odkazuje na prováděcí vyhlášku 269/2015 Sb.
Rozdíly v nákladech na vytápění nesmí překročit limity dané zákonem jako minimální (pod 20 % průměrné odečtené spotřeby) a maximální (nad 100 % průměrné odečtené spotřeby). V případech překročení pak poskytovatel služby musí provést úpravu výpočtové metody. Všichni, kteří budou mít spotřebu o 20 a více procent nižší než je průměrná spotřeba, zaplatí 80 % průměrné spotřeby (připlatí si i za nenaměřené teplo), naopak ti, kteří protopí dvojnásobek průměrné spotřeby a více (překročí hranici 100 % průměru), zaplatí jen za dvojnásobek průměrné spotřeby. Ačkoliv je tento systém pro příjemce s vyšší naměřenou hodnotou opticky výhodnější, připlatí si za teplo víc, než tomu bylo v roce 2015.

Váš správce FIRST

« Zpět

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016

23.12.2015

Vážení Klienti,

nezadržitelně se nám blíží nový rok a s tím i již tradičně různé zákonné změny a novinky.

Tento článek bude o novele zákona o účetnictví, která vstoupí v účinnost 1.1.2016. Hlavní novinkou je zde nově povinnost pro SVJ zakládat účetní závěrku do Sbírky listin Veřejného rejstříku. Pro BD tato povinnost již plat ...

Číst dál »

Notář a změna stanov SVJ

21.10.2015

Již delší dobu se mezi odbornou veřejností více a více diskutovalo o tom, zda je skutečně ke změně stanov Společenství vlastníků jednotek povinná účast notáře a provedení notářského zápisu. Tyto dohady nyní jednoznačně ukončil judikát Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7.2015 sp. zn. 7 Cmo 79/2015, který povinnost přítomnosti notáře pro změnu stanov u SVJ vzni ...

Číst dál »

NOVÁ PRAVIDLA PRO PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

3.11.2015

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, nastane od 1. ledna 2016:

Bytová družstva – mají povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti (PENB) v okamžiku prvního převodu družstevního podílu v domě.

V případě, že vlastníkem bytového domu je bytové družstvo, které od 1. ledna 2016 pronajme družstevní by ...

Číst dál »

Novela zákona o hospodaření energií 7/2015

2.9.2015

Vážení Klienti,

dnem 1.7.2015 vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií.

1) Upravuje PENB.
Zásadní novinkou zákona ohledně průkazu je zavedení úlevy od povinnosti mít zpracovaný průkaz v případě prodeje či pronájmu budovy postavené před rokem 1947, pokud od té doby neprodělala větší rekonstrukci. Tato mo ...

Číst dál »