NOVÁ PRAVIDLA PRO PRŮKAZY ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

3.11.2015

Podle platného znění zákona č. 406/2000 Sb. o hospodaření energií, nastane od 1. ledna 2016:

Bytová družstva – mají povinnost opatřit průkaz energetické náročnosti (PENB) v okamžiku prvního převodu družstevního podílu v domě.

V případě, že vlastníkem bytového domu je bytové družstvo, které od 1. ledna 2016 pronajme družstevní byt členu družstva na základě nájemní smlouvy, je povinností družstva opatřit průkaz. Průkaz vyhotovený pro dům je současně průkazem pro každý byt či nebytový prostor, který je zde umístěn.

Společenství vlastníků jednotek - podle novely sice již nejsou stanoveny pevné termíny pro pořízení PENB, avšak povinnost předložit průkaz nastává pro SVJ v okamžiku prodeje prvního bytu v domě.

Podle novely § 7a odst. 2 písm. a) zákona č. 406/2000 Sb.: Vlastník budovy (tedy např. SVJ nebo BD) je povinen opatřit si průkaz:
1. při prodeji budovy nebo ucelené části budovy,
2. při pronájmu budovy,
3. od 1. ledna 2016 při pronájmu ucelené části budovy (tj. bytové či nebytové jednotky).

Příslušným orgánem pro kontrolu dodržování tohoto zákona je Státní energetická inspekce.

„Není možné zajišťovat zpracování průkazu až v okamžiku, kdy je nalezen vážný zájemce o koupi či nájem nemovitosti, ale je třeba mít platný průkaz k dispozici již v okamžiku, kdy je nemovitost nabídnuta k prodeji či pronájmu. Za porušení výše uvedených povinností hrozí fyzické osobě pokuta v maximální výši 50.000,- Kč, fyzické osobě podnikající nebo právnické osobě pak v maximální výši 100.000,- Kč.“
(Zdroj: oficiální webové stránky SEI www.cr-sei.cz)

Nebezpečí prodlení
Pokud průkaz není k dispozici již ve fázi nabídky bytu, musí realitní kancelář zveřejnit nejhorší třídu „G – mimořádně nehospodárná budova". To může mít za následek snížení ceny bytu v řádu statisíců. Mohou tak vzniknout právní spory, kdo tento rozdíl v ceně zaplatí (zpravidla je žalováno družstvo, které mělo průkaz včas zajistit).

Předložení vyúčtování za 3 roky zpětně místo PENB
V zákoně sice tato výjimka existuje, ale pouze pro vlastníky bytové jednotky. Pokud tedy SVJ na písemnou žádost vlastníka průkaz neopatří, porušuje zákon a vystavuje se nebezpečí pokuty. V případě domu ve vlastnictví bytového družstva je vlastník celé budovy současně vlastníkem jednotlivého bytu a proto nelze tuto výjimku aplikovat. Pokud tedy bytové družstvo při prodeji prvního bytu v domě průkaz neopatří, porušuje zákon a vystavuje se tak nebezpečí pokuty také.

Jestliže byl dům postaven před 1. lednem 1947 a nedošlo v něm po tomto datu k žádné větší změně, průkaz není nutno opatřit, pokud se tak prodávající s kupujícím dohodnou.

« Zpět

Novela zákona o účetnictví od 1.1.2016

23.12.2015

Vážení Klienti,

nezadržitelně se nám blíží nový rok a s tím i již tradičně různé zákonné změny a novinky.

Tento článek bude o novele zákona o účetnictví, která vstoupí v účinnost 1.1.2016. Hlavní novinkou je zde nově povinnost pro SVJ zakládat účetní závěrku do Sbírky listin Veřejného rejstříku. Pro BD tato povinnost již plat ...

Číst dál »

Notář a změna stanov SVJ

21.10.2015

Již delší dobu se mezi odbornou veřejností více a více diskutovalo o tom, zda je skutečně ke změně stanov Společenství vlastníků jednotek povinná účast notáře a provedení notářského zápisu. Tyto dohady nyní jednoznačně ukončil judikát Vrchního soudu v Praze ze dne 28.7.2015 sp. zn. 7 Cmo 79/2015, který povinnost přítomnosti notáře pro změnu stanov u SVJ vzni ...

Číst dál »

Změny v rozúčtování nákladů TV a TÚV

23.12.2015

Pro rozúčtování tepla a teplé vody za letošní rok 2015 budou platit pravidla podle vyhlášky č. 372/2001 Sb.

Vyhlášku 269/2015 Sb. i novelu zákona č. 67/2013 Sb. bude možné použít až pro rozúčtování za rok 2016, změny se tedy fakticky projeví až ve vyúčtování, které příjemci služeb obdrží v roce 2017.
Rozúčtování, a následné vyúčtování ...

Číst dál »

Novela zákona o hospodaření energií 7/2015

2.9.2015

Vážení Klienti,

dnem 1.7.2015 vstoupila v účinnost novela zákona o hospodaření energií.

1) Upravuje PENB.
Zásadní novinkou zákona ohledně průkazu je zavedení úlevy od povinnosti mít zpracovaný průkaz v případě prodeje či pronájmu budovy postavené před rokem 1947, pokud od té doby neprodělala větší rekonstrukci. Tato mo ...

Číst dál »